บริการสำหรับผู้ป่วย

บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

บัตรทอง 30 บาท

ตรวจสุขภาพ

ห้องพิเศษตึกผู้ป่วยใน 1

ห้องพิเศษตึกผู้ป่วยใน 2

ห้องพิเศษตึกผู้ป่วยใน 3