ภัยร้าย WannaCry Ransomware สอนอะไรเรา

ขอยกมาจากเนื้อหาของ

ท่าน อ.นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์
อาจารย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและสารสนเทศ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

ต้องขอบคุณเนื้อหาดี ๆ จากท่าน อ.นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์